รายการสินค้า

(ชื่อของผลิตภัณฑ์ คือ เครื่องหมายทางการค้า หรือ เครื่องหมายทางการค้าที่จดทะเบียนแล้วของสินค้าอุตสาหกรรม)

Thermosetting

Soldering Pallet
Nikko Kasei (Nikopallet), Risho (Ricocel), etc.

Heat Insulator
Nikko Kasei (Lossna Board, Besthermo, Kallyte, Kalhon), Nichias (Neoark, Hemisul, Regisul), Ryoden Kasei (Miolex), etc.

Bakelite
Shinmeilite (large diameter, pipe), Nikko Kasei (Nikolyte), Risho (Rikolite), Futamura Chemical (Taikolite), Ryoden Kasei, Toyama Light Material, Taiwan brands, etc.

Glass Epoxy (FR4,FR5,G10,G11)
Shinmeilite (large diameter, pipe), Nikko Kasei (Nikolyte), Sumitomo (Sumilite), Hitachi Chemical, Ryoden Kasei, Toyama Light Material, etc.

Laminated Sheet
Nikko Kasei (Nikolyte), Risho (Risholite), Hitachi Chemical (Kobelite), Nikkan Industries (Nikaplex), Nittoshinko, Ryoden Kasei, Unitika (Unilate), etc.

Unsaturated Polyester
Kyocera (TC Board), etc.

Insulator
Nittoshinko、Nichias (Neoark), etc.

Copper Clad Laminates
Risho (Risholite), Sumitomo(Sumilite), Nikkan Industries (Nikaplex), Nippon Steel & Sumikin Chemical, etc.

Fibre
Hokuetsu Toyo Fibre, etc.

Various other

Thermoplastics

PVC (ESD, Heat, Impact, Laser Shield)
Takiron, Sumitomo (KP Plate, Kydac), Sekisui (ESLON DC Plate), Mitsubishi Chemical (HISHIPLATE), Kaneka (Kane Ace), Kasai Sangyo (Kapilon), Daiyayouki, Sankyo Kasei (Sunplate), Aron Kasei, Wavelock (Toughnyl), Rochling (Trovidur), Taiwan brands, etc.

Acrylic (ESD)
Takiron, Sumitomo (Sumipex), Sekisui (ESLON DC Plate), Mitsubishi Chemical (ACRYLITE, SHINKOLITE, HISHIPLATE), Kanase (Kanaselite), Daiyayouki, Pluskasei, Teijin, Kanto Extron, Taiwan brands, etc.

Polycarbonate, PC
Takiron, Sumitomo (Policaace), Sekisui (ESLON DC Plate), NACks, Mitsubishi Chemical (HISHIPLATE), Mitsubishi Gas Chemical (Iupilon), Toray Plastics Precision, Toyama Light Material, Daiyayouki, Kureha Extron, AGC (Carboglass), Teijin (Panlite), Daiwa Giken, Kanto Extron, Rochling (SUSTARIN), Ensinger (Tecanat), etc.

PET
Takiron, Sumitomo (Sunloid petace), Polypenco (Ertalyte, Semitron), Kasai Sangyo (K-GPET), Toyama Light Material, Teijin (Teonex), Ensinger (Tecapet), etc.

POM
Polypenco (Semitron), Mitsubishi Gas Chemical (Iupital), Dainichi Can (Somalite), NACks, Toray Plastics Precision, Mitsuboshi Belting, Toyama Light Material, Polyplastics, Kureha Extron, Daiwa Giken, Kanto Extron, Rochling (SUSTARIN), Ensinger (Tecaform), etc.

Nylon, Nylon6, Nylon66, Cast Nylon
Polypenco(MC Nylon, Nylatron), Ube Industries(Ubesta), Toray Plastics Precision, NACks, Takiron, Toyama Light Material, Mitsuboshi Belting, Chubu Extron, etc.

ABS, PP, PE
NACks, Sumitomo (Toughace), Takiron, Mitsubishi Chemical (HISHIPLATE), Mitsubishi Gas Chemical (Iupiace), Kasai Sangyo (Kapilon), Polypenco (Tivar), Mitsui Chemical Tohcello (Paulownia), Toray Plastics Precision, Toyama Light Material, Mitsuboshi Belting, Dainichi Can, Yasojima Proceed, Rochling (Polystone), Kureha Extron, Wavelock, Sankyo Kasei, Inoac, Daiwa Giken, Kanto Extron, etc.

(Ult High Mol) PE
Saxin (Newlight), NACks, Mitsubishi Chemical (HISHIPLATE), Mitsuboshi Belting, Kureha Extron, etc.

Fluororesin
Yodogawa Hu-Tech (Yodoflon), Nichias (Naflon, TOMBO), Takiron, Toyama Light Material, Yasojima Proceed, Kureha Extron, Rochling (Polystone), Ensinger (Tecaflon), etc.

PI, PA
Nikko Kasei (Nikolyte), Polypenco (Duratron), DuPont (Nomex, Vespel), Yasojima Proceed, Kureha Extron, Oiles (Oiles Aramid), Ensinger (Tecamid), etc.

PPS, PEEK
Polypenco (Ketron, Semitron, Techtron), Toray Plastics Precision, NACks, Sumitomo, Yasojima Proceed, Toyama Light Material, Mitsuboshi Belting, Kureha Extron, Kanto Extron, Rochling (SUSTATRON), Ensinger (Tecapeek), etc.

Various other

Tape, Film

Tape
DIC, Teraoka Seisakusho, Arisawa Manufacturing, Dexerials, Nikkan Industries, Nitto Denko, Nittoshinko, 3M, Saxin, Tesa, etc.

Film
Daisho-Denshi (Magic Resin, Career), DIC, Mitsubishi Chemical (DIAFOIL, VINYFOIL, DIANIUM), Ube Industries (Upilex), Kaneka (Apical), Arisawa Manufacturing, Dexerials, Futamura Chemical, Nikkan Industries, Nitto Denko, Nittoshinko, Saxin, Sumitomo, Toray, Teijin, DuPont, etc.

FPC
Nikkan Industries (Nikaflex), Arisawa Manufacturing, Nippon Steel & Sumikin Chemical, Nitto Denko, etc.

Various other